Våre JavaScript-favoritter 2020

I denne episoden gjør vi som i fjor og ser på språkutvidelsesforslagene som standardiseringskomiteen til ECMAScript har planlagt, og så har vi valgt ut de vi er mest spente på!
All rights reserved