Læringsressurser - Droplet 27

I denne dropletepisoden lurer Mikael på hvilke læringsressurser panelet bruker for å holde seg oppdatert på det som skjer innenfor JavaScript-sfæren.
I denne dropletepisoden lurer Mikael på hvilke læringsressurser panelet bruker for å holde seg oppdatert på det som skjer innenfor JavaScript-sfæren. 
All rights reserved