Hvordan vi forholder oss til stress - Droplet 28

I denne droplet-episoden har Alfoni et behov for å lufte tankene rundt stress, som bringer samtalen inn på hvordan panelet forholder seg til nettopp det.
I denne droplet-episoden har Alfoni et behov for å lufte tankene rundt stress, som bringer samtalen inn på hvordan panelet forholder seg til nettopp det.
All rights reserved