API-er og abstraksjoner - Droplet 33

I den andre dropleten for dagen er det Christian som har tatt med seg et tema han har tenkt mye på. Hvordan kan vi lage API-er som er isolert fra avhengigheter og kan sees på som uavhengige av miljøet de kjører i? Hør mer om det i dagens episode!
All rights reserved